WODPOLBUD Spółka z o.o.
ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa
tel. (22) 811-45-65, fax. (22) 814-28-41

Usługi dodatkowe

Nasza firma oferuje szerokie spektrum dodatkowych usług:

Usługi transportowe i logistyka

Na życzenie klienta firma świadczy usługi transportowe na terenie całego kraju w oparciu o wypróbowanych partnerów logistycznych.

Doradztwo techniczne i konsultacje

Usługi transportowe i logistyka

W przypadku realizacji zleceń w oparciu o dokumentację wykonawczą dostarczoną przez klienta, WODPOLBUD dokona kompleksowej analizy możliwości realizacji zlecenia w kontekście potencjalnych błędów projektowych, ale także możliwości optymalizacji kosztowej danego projektu z uwzględnieniem przyjętych założeń technicznych oraz lokalizacji danej inwestycji.


Usługi montażu oraz połączeń z istniejącą infrastrukturą dostarczanych urządzeń

Usługi transportowe i logistyka

W przypadku zaistnienia potrzeby montażu urządzeń w miejscu realizacji danej inwestycji WODPOBUD podejmie się nadzoru oraz fizycznego montażu gotowego urządzenia/urządzeń w wyznaczonej lokalizacji.

Ceny producenta !

Nowości w ofercie:

Realizowane usługi:

Nasze realizacje:

nasze realizacjenasze realizacjenasze realizacje

Poszukujemy partnerów handlowych do stałej współpracy - korzystny system prowizji!

tel. (22) 811-45-65
biuro@wodpolbud.pl